Dielemans Technische Opleidingen

International Welding Engineer (IWE)

De vraag naar lasingenieurs overstijgt het aanbod op dit moment gigantisch. Bedrijven zitten enorm verlegen om geschoolde vakmensen. Het zal dan ook geen probleem zijn om na het volgen van de opleiding 'International Welding Engineer (IWE)', voorheen bekent als 'Laspraktijkingenieur (LPI)', een baan te vinden. Deze opleiding wordt bovendien erkend door het International Institute of Welding en de European Federation for Welding, Joining and Cutting (IIW/EWF).

 

Inhoud

De 1,5 jaar durende post-HBO opleiding 'International Welding Engineer' is onderverdeeld in een vijftal blokken. Blok 1 tot en met 4 zijn puur theoretisch. Blok 5 behandelt de praktijk. 

De vijf blokken gaan achtereenvolgens op de volgende thema's in:

·        Lasprocessen en apparatuur

·        Materialen en hun gedrag bij het lassen

·        Constructie en ontwerp

·        Fabricage en toepassingen

·        Praktijk

In het blok 'Praktijk' doet u praktijkervaring op, op het gebied van de verschillende differentiaties:

·        TIG lassen

·        Autogene metaalbewerking

·        MIG/MAG lassen

·        Booglassen met beklede elektroden

Daarnaast besteden we tijd aan diverse demonstraties.

 

Studiemateriaal

Voor deze opleiding worden studieboeken van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) gebruikt, en worden door DTO verstrekt.

 

Lesgeld

Het lesgeld voor de opleiding IWE die start in oktober 2023 bedraagt  € 12.950,- (ex. BTW). Het is mogelijk om deze opleiding zonder BTW te factureren voor particuliere studenten, vraag naar de mogelijkheden.

Dit lesgeld is inclusief de lessen, boeken, demonstraties, cases en praktijklessen.

De examengelden die door het NIL vastgesteld worden zijn hier niet in meegenomen en worden direct door het NIL aan de deelnemers gefactureerd. De NIL examengelden voor het studiejaar 2023/2024 bedragen € 500,- (0% BTW) per theoretisch hoofdonderwerp.

 

Diploma

Examinering en diplomering geschieden volgens de reglementen van het NIL/IIW en leiden tot het NIL diploma Laspraktijkingenieur en het IIW diploma International Welding Engineer.

Alle examenresultaten die leiden tot het diploma moeten behaald zijn binnen 6 jaar gerekend vanaf het eerste examen. Wanneer een kandidaat voor het examen van een hoofdonderwerp zakt, mag hij/zij alleen voor dat hoofdonderwerp, maximaal 2 maal een herexamen afleggen.
Wanneer de kandidaat voor het tweede herexamen eveneens zakt, moet hij voor het betreffende hoofdonderwerp opnieuw de lessen volgen en opnieuw examen afleggen.

 

Certificatie

Certificering van de Laspraktijkingenieur wordt door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) verzorgd, op basis van het diploma IWE.   

 

Docenten / Trainers

De docenten die deze opleiding verzorgen, zijn gekwalificeerd en beschikken bovendien over een ruime praktijkervaring en hebben vele jaren ervaring met het verzorgen van de opleiding.

 

Studieduur en lestijden

De startdatum van deze opleiding kunt u vinden in onze opleidingskalender

De opleiding duurt in totaliteit 1,5 jaar, waarbij één maal per week op maandag middag & avond theorieles wordt gegeven van 14.30 uur - 21.00uur. 

De studiebelasting bedraagt gemiddeld 15-18 uur per week inclusief de tijd voor het volgen van de lessen.

 

Toelatingseisen

Toelating tot de IWE-opleiding gebeurt op basis van:

Het overleggen van een kopie van het diploma/getuigschrift van een technische of aan techniek gerelateerde erkende opleiding afgerond met minimaal een Bachelor of ingenieurs titel.

Het overleggen van een kopie van het Curriculum Vitae van de kandidaat met relevante werkervaring en opleidingen.

Hoewel niet noodzakelijk, is enige jaren praktijkervaring een voordeel bij het volgen van de opleiding.

In gevallen van twijfel beoordeelt de IWE-examencommissie van het NIL of u mag deelnemen aan de NIL examens. Wij raden aan dit voorafgaand aan de start van de opleiding voor te leggen.

Indien u niet wordt toegelaten, dan kunt u wellicht deelnemen als gast in overleg met DTO. U mag dan geen NIL examens doen, maar u ontvangt wel een verklaring van aanwezigheid van DTO.

 

Doelgroep

De opleiding 'Las Praktijk Ingenieur / International Welding Engineer' is bedoeld voor technici op HBO en academisch niveau. Het LPI-IWE diploma biedt u de mogelijkheid om (inter)nationaal op het hoogste lastechnisch niveau te kunnen functioneren.

 

Resultaat

U bent opgeleid tot ingenieur op lasgebied en kan binnen een bedrijf verantwoordelijk zijn voor:

De lastechnische aspecten bij:

·        de voorbereiding

·        de vervaardiging

·        de kwaliteitsbewaking

·        de lasprocessen

·        de constructie & design

·        Bedrijfstechnische en bedrijfseconomische facetten van het lassen in het productieproces.

·        Contacten tussen opdrachtgever en eigen bedrijf met betrekking tot het lassen.

 

Vervolgopleiding

Na de opleiding 'International Welding Engineer' zijn uw vaardigheden en kennis (zowel theorie als praktijk) toereikend voor de opleiding 'International Welding Inspection Personnel - level C (IWI-C)'.

 

Overige details:

Algemene voorwaarden: Onze algemene voorwaarden staan op onze website vermeld en zijn van toepassing op alle diensten die DTO aanbied. 

Subsidies: Er bestaan veel regelingen die scholing stimuleren, meer informatie kunt u hier vinden.