Dielemans Technische Opleidingen

 

Subsidies

 

Er bestaan veel regelingen die scholing stimuleren. Onderstaand worden de meest voorkomende subsidievormen weer gegeven. Het is bedoeld ter informatie en er kunnen géén rechten aan ontleend worden. Heeft u vragen over subsidies dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Stichting OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking en co-financieren de opleidingskosten voor werkgevers, werknemers en leerlingen. Er zijn budgetten beschikbaar voor bij het OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskosten van hun medewerkers. Meer informatie is te vinden op de website: www.oom.nl.

 

Fiscale Scholingsaftrek Particulieren: Opleidingskosten kunnen veelal (onder voorwaarden) opgevoerd worden bij de belastingaangifte. Wat kunt u bij de belasting opvoeren? Cursuskosten, lesmateriaal, examenkosten en uitgaven voor vakliteratuur. Zie www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

 

Via brancheverenigingen waarbij uw bedrijf wellicht is aangesloten zijn vaak regelingen die bijdragen in de opleidingskosten.