Dielemans Technische Opleidingen

 

Internationaal erkend opleidingsinstituut

 

Dielemans Technische Opleidingen (DTO) is een opleidingsinstituut dat door het International Institute of Welding (IIW) en European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) is erkend als een goedgekeurd opleidingsinstituut voor de opleidingen die verzorgd worden volgens de normen gesteld door het IIW/EWF. Deze status is door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) geaudit en gewaarborgd door audits op de gestelde termijnen door het IIW/EWF. De kaderopleidingen van DTO zijn al sinds 1994 door het NIL erkend.

 

   

 

Geregistreerde opleidingsorganisatie

 

DTO is lid van het NRTO en  tevens geregistreerd als opleidingsinstelling bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Als geregistreerde instelling, voldoet DTO aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs in Nederland en het Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. De registratie is gekoppeld aan een kwalitatieve audit met de volgende uitgangspunten waar DTO aan voldoet: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

De kwalitatieve audit van DTO wordt uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en is een onderdeel van Lloyd’s Register Nederland B.V.

Door inschrijving in het CRKBO Register Instellingen is DTO een geregistreerde instelling voor beroepsonderwijs, zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Op grond van Europese wetgeving zijn de opleidingen die DTO verzorgd vrijgesteld voor BTW.

 

NRTO